`
Публикувано на: юли 21st, 2012 от
Коментари

Контакт с извънземни

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email

„Виждам ги от около една година време. Те са прозрачни. Изглеждат така, както човек вижда образа си, отразен във вода. Облечени са в дрехи като брони, които блестят като люспи на риба. Като че ли между тях има и жени. Косите им приличат на водорасли и са меки като патешки пух, обграждат главите им като ореол – понякога отзад имат нещо като крила. Много често, като се прибирам в дома си в Петрич, ги намирам насядали в стаите. „Говоря” с тях. Понякога отдалече, още преди да стигна дворната врата, чувам бавни и протяжни звуци, нещо като мелодия, като че ли хор пее псалми. Казват ми, че идват от земята Вамфим, или поне аз го чувам така, и че тя е трета от Земята. Не ми казват третата откъде, а и аз не мога да ги разбера. Не ми казват и с каква цел идват тук. Понякога един от тях ме хваща за ръката и ме води на тяхната земя. Тръгвам. Ходя по земя, „осеяна със звезди”. Като че ли тъпча върху тях. Тези, които ме водят, се придвижват много бързо, със скок. Отиват и се връщат. На тяхната земя всичко е много, много красиво, има прекрасна природа, просто не може да се опише… Но не знам защо никъде не виждам къщи.

Тези същества или пришълци, не знам как да ги нарека, са много строги. Когато говорят, гласовете им кънтят като ехо. Понякога на ушите ми слагат нещо като слушалки. Там, при тях, на тяхната земя, всичко е много организирано и се работи много. Тези същества ми казват, че аз съм най-пряката им връзка със Земята. Те общуват с единици хора от нашата планета. Те ни контролират.

Не ми разрешават да говоря за онова, което чувам, нито за онова, което виждам на тяхната земя.

Понякога някои от тях ми казват:
- Идваме за малко и трябва веднага да се връщаме. Много не искай от нас и не ни питай, защото ни е забранено да казваме…
Един ден двама от тях поставиха две скулптури на техни, изглежда, много известни мъже. Зная точното място, но не мога да ви го кажа къде е.
Едната скулптура е на мъж, който седи замислен, като че ли е подпрял главата си с ръка. Другата е на мъж, който е изправен и държи в дясната си ръка някакъв уред, много слабо мога да го уподобя на пистолет…
Когато слагаха скулптурите, единият от тези същества каза на другия:
- Не трябва ли да ги преместим малко по-встрани, за да не бъдат видени от хората.
А другият му отговори:
- Не се страхувай, не виждаш ли, че те са слепи.“ (24)

„Влязох вкъщи и седнах в средата на салона на долния етаж, а те насядаха в кръг около мен. Бяха все възрастни мъже, по-скоро старци, облечени в блестящи дрехи. Толкова силно блестяха, че салонът беше като огрян от слънцето. Казаха ми: „Стани права и слушай, а ние ще ти разказваме за бъдещето. Не бой се от нищо, защото пред твоята врата има пазач – „железен стълб” (?). Казаха ми, че още не е дошло времето да ви разкажа всичко, което споделят с мене. Но мога да ви цитирам ето това: „Светът ще претърпи много промени. Ще се възкачва и слиза. И равновесието ще настъпи тогава, когато ние започнем да говорим с хората!”
И друго нейно изказване:
- Вие не виждате, но сега по небето има голямо движение на летателни машини. Вътре обикновено летят по трима души и има много особени уреди. Казват ми: „Готви се за голямо събитие”, но не ми обясняват какво е то.“ (24)

„На сите планети от нашата Вселена има разумен живот. И на Марс, и на Сатурн – на сите. Дезинформират ни, оти сме на най-ниското ниво на развитие. Страх ги е да не ги стъпкаме поради невежеството си. Ние, на Земята, сме трето ниво. На най-високо ниво са съществата от Църната планета. От Платоновата планета. Они са седмо ниво. Да не ти говоря за другите дека са стигнали. У безпредела. От 26-то ниво имаш право на прек контакт със Създателя. А от 33-то ниво можеш, ако искаш, да се слееш с Него. Така Създателят, колкото по-старее, толкова по-млад става.“ (1) „На Земята са съществували много по-стари цивилизации от нашата, а в Космоса съществува паралелно с нашия и много по-развит разум. Човешката цивилизация е на равнището на „детската възраст“ на разума“ (1)

„Наблюдавах с голям интерес космонавтите от Земята, които първи стъпиха на Луната. Но те не ви разказаха дори и колкото синапено зрънце от онова, което всъщност видяха там…“ (25)

Какви са тези същества, които общуват с Ванга и често населяват нейния дом? Според нея между тях съществувала някаква йерархия, защото има „началници”, които идват по-рядко и обикновено когато трябва да съобщават за изключителни събития или когато предстоят големи катаклизми.
Тогава тя пребледнява, припада и от устата й започва да излиза глас, който няма нищо общо с нейния. Той е много силен и със съвсем различен тембър. Думите и изреченията, които излизат от устата й, нямат нищо общо с думите, които Ванга употребява във всекидневния си речник. Като че ли някакъв чужд разум, някакво чуждо съзнание се вселява в нея, за да съобщи чрез устата й за съдбоносни за хората събития.
За тези същества, с които общува, тя използва най-често термините „голямата сила” или „голям дух”, но това не бива да предизвиква нашите скептични усмивки; тези названия трябва да се приемат съвсем условно. Всъщност ние все още нямаме дори термини за тях. Просто тя си е избрала думи, които са най-близки до нейните понятия и разбирания.

Този „глас”, който й предава, също трябва да се приема условно. Той звучи в нея самата, „в главата ми”, както казва Ванга, и тя го разбира, чува го и му отговаря мислено. Как става това, самата тя не може да обясни, но това общуване става леко и естествено, но и не може да го прекрати или избегне. (24)

Споделете тази публикация


Етикети: , , , , , , , ,
View in: Mobile | Standard
EmailEmail
PrintPrint