`
Публикувано на: юли 20th, 2012 от
Коментари

Начало на пророчествата

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email

Ванга в къщичката си в Рупите

Из диалог с проф. Шипковенски
„- На колко години бяхте, когато за пръв път чухте този глас, кога ви се яви този глас?
- На осемнайсет години. 41-ва година, месец март. Все ми говори, все ми говори – „Ще дойде време, ще има война, държава ще се обяви срещу държави, ще мине със железо, свет ще победи, ще загуби войната…“ Това все ми се говори, ама на мен не ми е ясно защо, къде война, в Югославия немаше война. И после кото дойде вече 6-ти април, 5-ти април ли беше, събота след обед, садам така в едно малко салонче, същият човек дойде и душевните ми очи го видеха, като ти как ме гледаш. Човека си застана с кон и кажа кой е, ама аз нема да ви кажам и каза: „Слушай какво ще ти кажам – утре войната почва, ти ще държиш запалена свещ и ще казваш кой жив, кой умрел“. (20)

За човекът, който й говори за първи път 1941 г: „Той бил висок, рус и „божествено” красив. Бил облечен в доспехи като древен воин, които блестели на лунната светлина. Конят му развявал бяла опашка и риел с копита земята. Спрял пред Вангината порта, слязъл от коня и влязъл в тъмната стаичка. Излъчвал такава светлина, че вътре станало светло като ден. Обърнал се към Ванга и заговорил с плътен глас: „Скоро светът ще се обърка и много народ ще се изгуби. На това място ще стоиш и ще предсказваш за мъртви и живи. Не се бой! Аз ще бъда до тебе и ще ти казвам какво да препредаваш!” (24)

Началото: „В малката стаичка Ванга стояла в ъгъла под запаленото кандило и говорела с плътен, силен и категоричен глас. Била много слаба, но изглеждала някак извисена и много възбудена. Излинялата й, многократно преправяна, но пак станала й широка рокля не можела да скрие огромното напрежение на тялото и. От слепите й очи веела пустота, но лицето й било толкова променено и одухотворено, като че ли излъчвало светлина. И говорела, говорела… От устата й се леел друг глас, който назовавал с поразителна точност местности и събития, имена на мобилизирани мъже, които ще се върнат живи или ще им се случи нещастие…” „Това продължило много дни и тя изобщо не спала близо цяла година. Видът на Ванга бил толкова поразителен, че хората изпитвали желание да коленичат. Мъжете, на които казвала, че ще се върнат, действително се връщали в уречения от нея срок.”

Славата й на ясновидка бързо се разнесла из града и към двора им започнали да прииждат тълпи от хора. Ето първия случай от нейното ясновидство:
Съпругата на съседа Милан Партенов седяла на Вангиния двор и плачела, от мъжа й нямало от много време никакво известие и тя оплаквала трите си деца, защото мислела, че са останали вече сираци. Изведнъж Ванга й казала: „Не плачи, ами бързо си върви вкъщи да приготвиш вечеря, защото твоят Милан ще си дойде тази вечер по долни дрехи. Аз го виждам. Той сега се крие в едно дере и не е много далече от града.”
Жената помислила, че Ванга й говори така от съжаление, но все пак скоро си отишла. Приготвила вечеря и чакала до полунощ, но мъжът й не си дошъл. Ядосала се много, че се хванала на Вангините приказки, и си легнала. Малко след това тихо почукване на прозорчето я сепнало и тя уплашено погледнала навън. Щяла да припадне от изненада. На двора стоял нейният Милан, действително по долни дрехи. Бил избягал от плен и дълго време се крил, докато успее да се прибере вкъщи. Смаяната жена отърчала до Вангини, чукала като обезумяла по вратата и викала: „Ванге, Милан си дойде!” (24)

Така се родила легендата за Ванга. Някои от хората се страхували от нейното прорицателство и й приписвали най-невероятни мистични свойства, обвинявали я в магьосничество и заклинателство. Други пък, очаровани от нейните прозрения, преувеличавали казаното от нея и й приписвали „библейски чудеса”. Но всички случаи говорели за едно – че Ванга е получила признанието на обикновените хора, защото те чувствали в нея закрила и опора. Всъщност това огромно уважение я съпътства и до ден днешен. Ванга канят непрекъснато да бъде кръстница на новородени деца или да бъде кума на безбройни сватби не само в Петричкия край, но и в цялата страна. Канят я на всякакви семейни празненства. Хората считат, че да поканиш Ванга на гости в къщата си и тя да те почете с присъствието си, това означава благополучието и разбирателството да влязат в твоя дом. (24)

*Вярата в пророческите й способности възниква постепенно. Твърди се, че най-напред предсказва смъртта на баща си: „Татко трябва да си замине точно на Димитровден“ и той умира на 8 ноември 1941 г. Става известна през годините на Втората световна война. Отчаяни хора, загубили връзка с близките си отивали при Ванга с надеждата да ги успокои или да им каже къде се намират лобните им места. Ванга обяснява необичайните си способности с това, че може да вижда телата както живите, така и мъртвите души. Телата на мъртвите вижда като „прозрачни и безцветни“ и така ги различава с тези на живите. Когато има човек при нея, идват близките му мъртви души и контактуват с него чрез Ванга. Основният глас, който говори на Ванга и който й помага да предсказва събития принадлежи на „униформен (офицер) човек на кон, без шапка“.
Тя успява да надникне и в съзнанието на всеки човек: „Нейната съвест ми говори“. Тоест за източниците на информация на българската пророчица можем да обобщим, че са три вида:
- Човешкото съзнание – така тя успява да разбере с какви проблеми човекът е дошъл при нея, какви са надеждите и страховете му;
- Мъртвите души – чрез тях Ванга съвсем точно възпроизвежда минали и настоящи събития;
- Униформеният човек на кон, който не е прозрачен като мъртвите души и по всяка вероятност става въпрос за някой Светия. Ванга споделя за него: „А знам кой е, но нема да ви кажам“. Според нея, той доставя основната й информация и тази, която не може да си набави от другите два източника.
Ванга разказва и за съществуването на извънземни раси, които населяват и Земята. До края на живота си Ванга е била с отворена фунтанела…

*Разсъжденията са на автора на сайта

Споделете тази публикация


Етикети: , , , , ,
View in: Mobile | Standard
EmailEmail
PrintPrint