`
Публикувано на: юли 21st, 2012 от
Коментари

Народът я канонизира по свой човешки начин за свят човек, велика българка и предвестник на ново бъдеще за човечеството

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email

Статия в. Дума

Минават десет години, откак леля Ванга завинаги ни напусна. Времето наистина лети като птица, но нейният чудотворен образ се обогатява и утвърждава не само като легенда, но и като неразгадана жизнена истина. Избледняват подробностите, дребните битови детайли, но затова пък избликват фундаментални цивилизационни проблеми с отговори, които леля Ванга иносказателно или директно предоставя на прозорливото и подозрително око на науката. Безчислени са разказите за невероятните нейни прозрения в личностен и социален план. В нищо и в нито едно от тях леля Ванга не е сгрешила, като се съди днес, след десет години. Много за нейните невероятни способности е разказано и във второто допълнено издание на „Леля Ванга. Святост и мъдрост“, току-що излязло от печат в ИК „М-8-М“. Но е време да се премине отвъд битово-всекидневното, в света на фундаменталните реалности на човешкото съществуване и на обективните космически реалности. В смутните 90-те години на миналия век тя успокояващо предсказа, че в България „огън и кръв няма да има“. Но не описание на предсказаното от леля Ванга, а теоретичното обобщение на нейните способности и великите истини за живота, които стоят зад тях, днес е главното, което има огромно цивилизационно значение.

Изумителните, космически способности на леля Ванга са в няколко основни форми: прониква във физическия и духовен свят на индивида и установява неговата ценностна система и здравословно състояние, неговото, както и на обществото, минало и бъдеще, възприема информация за събития и обекти по цялото земно кълбо, влиза в контакт с отвъдното пространство, наблюдава движението на представители на извънземни цивилизации около Земята, разговаря с форми на живата природа извън човека – растения и животни. Тя твърди, че съществува прераждане. Информацията получава по разнообразни, в повечето случаи засега непознати за науката канали, които показват наличието на сложно и безкрайно богато информационно космическо поле. От нейните способности може да се направи извод, че в индивида съществува психична енергия със своя структура на особен род духовна материалност, която органически е свързана със соматичното тяло и е присъща за Вселената, наред с веществото и енергията. Изобщо способностите й подсказват съвършено нови свойства на човека, нови форми на материалния свят и нови функции и резултати на еволюцията, които все още остават незабелязани от човека. Върху социалния живот въздействат универсални природни сили, проявяващи се като природна, историческа детерминация на развитието и несъобразяването с тях доведе до съвременното плачевно състояние на обществото. Това са непознати, тайнствени и дори шокиращи форми и свойства на материалния свят, които обаче вече започват да се предполагат от физическата и космологическата теория.

Размишленията за способностите на леля Ванга стигат до логически заключения на истини, как да се преустрои науката, за да се засили познавателната й сила и да се освободи от плен на множество вече архаизирали се твърдения и подходи. Например абсолютизирането на експеримента като доказателство и пренебрегването на хипотезата.

От способностите на леля Ванга може да се изведе нов модел за обществото, за същността и целите на живота и за мястото на човека във вселената. Те отварят прозорци за ново знание на проблеми, по които науката все още безрезултатно си блъска главата. Тя непрестанно изтъкваше морала като първооснова на живота. Няма нито демокрация, нито свобода и права на човека без върховенство на моралните ценности! Благоденствието е призрачно и лъжливо без морал! Българската нация е най-умната на света, но трябва да възстанови нравствените си ценности. Егоизмът, лъжата, комерсиализмът погубват света. Тя различаваше хората не по партийната им принадлежност, а по нравствените им качества и поведението им в обществото.

Леля Ванга е преди всичко светски, а не мистичен феномен. От нейните способности произтичат изводи за нова, много по-богата и точна научна картина за света. Генетиката в сегашното си състояние е безсилна да разкрие тайните на живота, които не се свеждат само до ДНК и човешкия геном. Необходима е сродна наука за психичните свойства на човека. Далеч не са опознати информационните енергийни потоци, които стигат до Земята. Извънземните цивилизации не са просто подобни на Земята космически обекти. Над нас господстват мощни и висши в развитието на материалността, разума и съзнателността космически пластове. Няма мъртва материя; тя диша и живее дори в най-елементарните си творения. За да се опознае е необходимо не само ново познание и нови подходи на науката, но и промяна на начина на живот на земята към по-добро, към създаването на разумни условия за съществуване на всички хора. Само тогава човек ще навлезе в глъбините и тайните на живота и ще се възползва от безкрайното богатство на природата.

Народът, стотиците хиляди посетители на леля Ванга я канонизират по свои човешки начин за свят човек, велика българка и предвестник на ново бъдеще за човечеството. Нейната скромност е едно големите й послания към хората. Но необходимо е България да издигне в сърцето си, в столицата, паметник на леля Ванга като светско признание, наред с религиозния паметник на храма в Рупите. ДУМА, която се гордее основателно с множество благодатни инициативи, може да стане инициатор, евентуално съвместно с БНТ, за събирането на средства за построяването в София на паметник на леля Ванга, копие от който да бъде поставен и в родната й Струмица. А иначе народът пази в себе си най-скъп спомен, който е вече легенда, а легендата ще бъде оживена и обогатена утре с бъдещите открития на науката, които ще утвърдят Ванга като едно от чудесата на обществото и природата. (15)

Проф. д.ик.н. Димитър Филипов
Източник: http://www.duma.bg

Споделете тази публикация


Етикети: , , , , , , , , , , , ,
View in: Mobile | Standard
EmailEmail
PrintPrint